Kontakt

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Białostockiej

adres: ul. Zwierzyniecka 6, pok. 4, 15-333 Białystok

tel.: (85) 746 97 50

fax: (85) 746 97 52

e-mail: zampubl@pb.edu.pl

 

Informacje na temat korzystania z usługi tłumaczenia Polskiego Języka Migowego online