Zarządzenia

Zarządzenie nr 21 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych w Politechnice Białostockiej

Zarządzenie nr 47/2021 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie udzielania zamówień publicznych w Politechnice Białostockiej

 

 

Patike