Wzory i wnioski

Wniosek o zakup - wzór

Informacja w sprawie składania wniosków

Zmiana wniosku - wzór

Zapytanie ofertowe - wzór

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia  - wzór

Wzór oświadczenia dot. art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Oświadczenie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia

Informacja dot. szacowania wartości zamówienia 2021

Informacja dot. prawidłowego wykazywania zmiany wniosku o zakup (pdf)

Informacja dot. prawidłowego wykazywania zmiany wniosku o zakup (doc)

 

New Arrivals