Pracownicy

Kierownik: mgr Andrzej Mierzyński

Z-ca Kierownika: mgr inż. Małgorzata Kajurek

tel. (85) 746 97 56

mgr Raisa Ostaszewska
mgr Magda Barszczewska
tel. (85) 746 97 50

mgr Magdalena Markowska
tel. (85) 746 97 51

mgr Aleksandra Roszkowska
mgr Arleta Kościukiewicz
tel. (85) 746 97 53