Pracownicy

Kierownik: mgr inż. Małgorzata Kajurek

tel. (85) 746 97 56

Z-ca Kierownika: mgr Iwona Sobolewska

tel. (85) 746 97 53

mgr Raisa Ostaszewska
mgr Magda Barszczewska
tel. (85) 746 97 50

mgr Magdalena Markowska
mgr Urszula Zaremba-Czereyska
tel. (85) 746 97 51

mgr Arleta Kościukiewicz
tel. (85) 746 97 53