Pracownicy

Kierownik: mgr inż. Małgorzata Kajurek

tel. (85) 746 97 56

Z-ca Kierownika: mgr Iwona Sobolewska

tel. (85) 746 97 53

mgr Raisa Ostaszewska
mgr Magda Barszczewska

tel. (85) 746 97 50

mgr Magdalena Markowska
mgr Urszula Zaremba-Czereyska

tel. (85) 746 97 51

mgr Arleta Kościukiewicz

mgr Marek Krawców

tel. (85) 746 97 53