Opinie prawne

Szacowanie wartości zamówień a plany zamawiającego dotyczące udzielania zamówień

Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Opinia dotycząca opisu przedmiotu zamówienia

Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie

 

nike air janoski shop in japan philippines